NAME OF VET
AREA PHONE NUMBERS 
TEL MOBILE FAX

LAMBROU GEORGIA

 

FRENAROS 

 

23 730310

 

99 684230

 

23 730310

 

TASOS & MARIA KEFALA

 

PARALIMNI

 

23 741800

 

99 477775

 

23 741801

 

IOANNOU ANDREAS

 

DERYNIA

 

23 824331

 

99 605457

 
 

MILTIADES PROTOPAPAS

 

DERYNIA

 

23 824321

 

99 622747

 

23 827632